yamagomori.blog.eonet.jp > 灯り

灯り「雪洞」(部分)
灯り「雪洞」
デスクライト
灯り(フロアライト)
灯り(肥松)
灯り
灯り(燭台)
行灯

メイン | 次 >>

灯り「雪洞」(部分)

灯り「雪洞」(部分)

雪洞 枠:ぶな
   ヘッド:ウォールナッツ
   下枠:シナ合板
   シェード:和紙
   光源:LED シャンデリア用 4.3W

個別ページ